Mohou mít vydavatelé médií své postoje?

Pokud jde o naši televizi, tak ho [určitý postoj k uprchlické krizi] zaujmout chce... Takže v té obecné rovině musím říct – bude potřeba to akceptovat... Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní, a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní.

--- Jitka Obzinová, šéfka zpravodajství Prima TV.

V mnoha médiích a diskusích se dnes objevil tento citát jako doklad nedostatečnosti etiky zpravodajské relace Prima TV. O tom, že tato televize skutečně není takovým vzorem novinářské etiky, jak se v poslední době významná část společnosti domnívá, si iluze nedělám. Už kvůli značnému sklonu změnit zpravodajství ve směs bulváru a infotainmentu, což jsou oba systémy, které stavějí na jiných základních hodnotách, než jsou hodnoty poctivého zpravodajství.

Co je ale zvláštní? S tímto citátem samotným já totiž souhlasím. Ano, myslím, že pokud má médium svůj silný postoj, není to na škodu. Některá média na Západě s tradicí mnoha desítek, ne-li stovek let, stojí právě na takovém základě - a vůbec to přitom nesnižuje jejich kvalitu. Ta se tvoří jiným způsobem.

Za médium a jeho obsah v plném rozsahu odpovídá vydavatel či provozovatel, což zpravidla vyžaduje, aby jednotliví zaměstnanci respektovali jeho pokyny. Tím přitom tito jednotlivci nenesou odpovědnost za celé médium, ale nezbavují se odpovědnosti za svou vlastní práci. Přehnaná nezávislost jednotlivých novinářů uvnitř jedné redakce může být i na škodu, jelikož hrozí, že vznikne nesourodý, a tím i nevěrohodný mišmaš postojů, pohledů a interpretací. Přitom ale připouštím, že média založená na oboustranné plné důvěře vydavatele a zcela nezávislých přispěvatelů také mohou existovat a plnit svou roli na vysoké úrovni, ale řekl bych, že je to hodně náročné a poměrně riskantní.

Takže já Jitku Obzinovou za tento citát odsuzovat nebudu.

Nemusíte na mne za to hned křičet. Já přece vím, že ten citát se nesmí vytrhávat z kontextu. Nejde jen o jedno vyjádření, jde o celý případ, nikoli nový, ale ovlivněný zcela novými informacemi, různým způsobem více či méně důvěryhodně doložený (například obsahovou analýzou Hlídacího psa), který se ještě může, jak se budou na veřejnost dostávat další informace, vyvinout různými směry.

Ale to nebrání tomu, abych hned připomněl to hlavní: Tento citát nesmí skrýt skutečný nedostatek novinářské etiky, nesmí omlouvat, nebo dokonce přikazovat záměrné zkreslování reality. Nechť má každá redakce svůj postoj a dívá se na svět jeho prizmatem, ale ať ten skuetčnost neohýbá tak, aby se zpráva o skutečnosti tomuto postoji přizpůsobila.

Každý zaměstnavatel může mít a má své postoje, které se týkají nejrůznějších aspektů. Majitel pekárny může mít postoj k celozrnným pekařským výrobkům racionální výživy, majitel autoservisu k automobilům určitých značek, majitel stavební firmy k různým architektonickým stylům. A samozřejmě každý z nich může mít i politický postoj k uprchlické krizi, který se ale nejspíš v jejich činnosti neprojeví, a pokud ano, bude to nejspíš vnímáno jako neústrojné, ne-li kontroverzní. V tom se vydavatel či provozovatel média odlišuje, on má prostor k tomu svůj politický postoj dále šířit.

Každý zaměstnavatel ale má mít jeden profesionální postoj, a tím je postoj ke kvalitě. Toho, kdo svůj podnik zakládá na názoru, že na kvalitě nezáleží, že se smí šidit na hmotnosti pečených housek, na množství dolévaných provozních kapalin, na křivých zdech - a na překroucených či dokonce nepravdivých zprávách - , nemá nikdo chválit, byť by mu zrovna jeho postoje k uprchlické krizi konvenovaly. Takového podnikatele je třeba veřejně pranýřovat.

Pamatujte si, že tak je to i v médiích, a to jak v místních, tak v celostátních. Neberme právo vydavatelům a provozovatelům médií mít své postoje, a dokonce je promítat do jejich obsahů. Ale na oplátku po nich požadujme, aby jejich postoje nikdy nepřevážily nad poctivou novinařinou. Primu není a nebude třeba pranýřovat za to, že její vedení má svůj postoj k uprchlické krizi a že požaduje, aby tento postoj zaměstnanci respektovali. Pokud ale docházelo k tomu, že ve jménu tohoto postoje vyráběla zmetkové zpravodajství, jde o neomluvitelné selhání.

Poznámka: Médií veřejné služby se tento příspěvek také týká, byť pasáže o právu "vydavatele a provozovatele médií" na názor, je třeba vnímat poněkud odlišně, v mezích příslušných zákonů, pravidel, zvyklostí a mandátů udělených kontrolními orgány (radami).

Komentáře

  1. http://mediahub.cz/komentare-35811/co-ukazala-kauza-prima-ze-mezi-ceskymi-novinari-zuri-obcanska-valka-idealiste-proti-pragmatikum-1057348

    Koukám, že podobný postoj zastává i Leoš Kyša.

    Jakub M.

    OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

You people! – aneb rasismus ztracený v překladu

Zásada pro chování wikisprávců: Komunikovat a být otevřený

Příběh jedné zvláštní fotografie