Nový rok bez Wikizpráv


Je to něco málo víc než měsíc, co jsem už si řekl dost a odešel na neurčitou dobu z Wikizpráv. Přestalo mne bavit, že jeden redaktor (ale též správce) Tchoř, který sám připouští, že Wikizprávy nepředstavují jeho hlavní zájem, a který za celé své působení napsal jen hrstku překladů zpráv, doporučuje nejpracovitějšímu autorovi, aby odešel, když se mu na Wikizprávách něco nelíbí. Taky mne přestalo bavit číst od Lenky64, jejíž chování je na Wikipedii již dlouho neblaze proslulé, že jsem diktátor, když jsem ve skutečnosti musel trpět, jak jsou mé návrhy potírány, ať už byly podpořené většinou (menšina měla podle téhož Tchoře právo na názor), nebo nikoli (já jsem ale právo na menšinový názor neměl). V pozadí byl také Dannyho vliv, ale ten už je pro běžný popis poněkud promlčený. Takže jsem odešel.

Wikizprávy od té doby sleduji z povzdálí. Nevím, jestli se jim daří lépe beze mne, než se mnou. To ostatně posuďte sami.

Obsah Wikizpráv

Jedním z kritérií užitečnosti a kvality Wikizpráv je nepochybně rozvoj jejich obsahu. Tam vidíme, že poslední zpráva vznikla 21. prosince a za dobu, co jsem odešel vzniklo celkem deset zpráv. To na jeden měsíc opravdu není hodně. Posledních pět měsíců před mým odchodem byl ten průměr přes patnáct zpráv na měsíc, v prvním pololetí roku 2012 dokonce 27 za měsíc. Zajímavý je i pohled na to, kdo se angažoval.

 • Tchoř: 1 zpráva
 • Danny B.: 3 zprávy
 • Venca24: 2 zprávy
 • Jiri Vetvicka: 4 zprávy
Je báječné vidět nové jméno mezi autory. Bohužel je otázka, zda Jiri Vetvicka vydrží, po několika dnech se totiž zatím vytratil.

V minulosti se dokonce Danny B. jednou vyjádřil tak, že já jsem překážkou tomu, aby na Wikizprávách působili noví autoři. Za první měsíc se ale nezdá, že by současná redakce byla jakkoli úspěšnější. Navíc můžu jen dodat, že vše naznačuje tomu, že Vetvicku přilákal na Wikizprávy Facebook, tedy právě ten nástroj, který Tchoř ve svém subjektivním a prospěchu Wikizpráv škodlivém protestu na Wikizprávách potíral.

To je ale přece jen trochu spekulace. Bez spekulací vidíme aktivitu současné redakce - šest zpráv za více než jeden měsíc. Tchoř, strůjce mého odchodu, a Lenka64 vytvořili dohromady jednu zprávu. To je smutný pohled. Ale pravda, nic není tak černobílé:

Denní přehledy

Místo psaní zpráv se totiž rozmáhá psaní denních přehledů – což je nepochybně pozitivní. Pravidelně je píše Lenka64. Vzniklo jich takto 34, naprostou většinou péčí Lenky64, částečně péčí Dannyho B. a ještě méně péčí Mildy, který je psal před tím.

Kdyby denní přehledy doplňovaly skutečné zprávy, bylo by to moc fajn. Ve skutečnosti ale – jak už jsem uvedl – není příliš co doplňovat. Wikizprávy se tak jako celek v posledním měsíci změnily v duplikát portálu Aktuality na Wikipedii.

Byl to aspoň lepší duplikát? Těžko říct. Porovnejme si to:

 • 2. ledna: WZ+WP 1 stejná zpráva, WZ žádná zpráva navíc, WP +1 zpráva navíc
 • 1. ledna: WZ+WP 2, WZ +4, WP +1
 • 31. prosince: WZ+WP 0, WZ 0, WP +1
 • 30. prosince: 1, +3, 0
 • 29. prosince: 1, +1, 0
 • 28. prosince: 1, +1, +1
 • 27. prosince: 1, +1, +1
 • 26. prosince: 0, +2, +1
 • 25. prosince: 0, +2, +3
 • 24. prosince: 1, 0, +1
 • 23. prosince: 0, 0, +1
 • 22. prosince: 1, +7, +1
 • 21. prosince: 1, +2, +2
 • 20. prosince: 1, +2, 0
 • 19. prosince: 0, +1, +3
 • 18. prosince: 0, +3, +1
 • 17. prosince: 0, +1, +1
 • 16. prosince: 1, 0, 0
Vidíme, že Wikizprávy mají denně průměrně 1,7 jinou zprávu navíc, portál aktualit ale jich má taky zhruba o 1 jinou denně víc. Přitom některé z nich jsou dost podstatné, jako přijetí rozpočtu, sestřelení vrtulníku OSN, přijetí egyptské ústavy atd. Naopak na Wikizprávách jde často o zprávy o úmrtí různých osob (10 ze 30 případů).

Takže zhodnocení? Denní přehledy na Wikizprávách jsou srovnatelným duplikátem s Aktualitami na Wikipedii, obsáhlejším pokud jde o užitečnou, byť poněkud morbidní zálibu Lenky64 v úmrtích, a o to méně úplnou pokud jde o závažné zprávy.

Stav údržby

Jaký je stav údržby Wikizpráv? Správci se dokázali poměrně rychle vypořádat s občasným vandalismem či experimenty. Podstatně horší je stav kategorií, o něž jsem pečoval taky já. Počet neexistujících kategorií narostl na více než 50. Rovněž tematické kategorie jsou v horším stavu.

K tomu doplním i fakt, že se objevil červený odkaz na mé vlastní osobní stránce. Na vině je Dannyho přejmenování jedné zprávy, které doplnil smazáním redirektu bez ohledu na to, že na něj něco odkazovalo.

Lze předpokládat, že Dannyho péčí je v pořádku technická stránka Wikizpráv. To budiž plusem, o kterém nejsem s to říct jako laik vůbec nic.

Stav komunity

Posledním kritériem, které chci posoudit, je stav komunity. To je koneckonců stav, který sice méně zajímá běžného čtenáře, ale nejvíc zajímá mne - pokud se stav komunity na Wikizprávách zlepší, rád se vrátím.

Bohužel, zatím se tak nestalo. Komunita se nijak nerozšířila a její základ nyní tvoří Danny B. a Tchoř, kvůli kterým jsem v minulosti odešel. Ojedinělou komunitní aktivitou byla změna počítání zpráv. Ani Danny ale nevysvětlil, k čemu je to číslo tak důležité. Způsobilo to nicméně, že denní přehledy jsou nyní započítávány do těchto statistik. Jestli to měl být kýžený výsledek, to těžko říct, a k čemu takový výsledek má sloužit, to už vůbec netušíme. Pro jistotu připomenu, že počet skutečných zpráv se už skoro 14 měsíců určuje jiným způsobem (jako počet zpráv v tzv. "domečku") a jako takový je uvedený na hlavní stránce Wikizpráv, přičemž v listopadu jsem krátce před odchodem uvedl odděleně na hlavní stránce i počet do té doby tímto způsobem "diskriminovaných" denních přehledů.

Novinkou je Dannyho požadavek na vkládání data do názvu zpráv. Tento požadavek nikdy nebyl podpořen většinou redaktorů a není na cizích Wikizprávách obvyklý, Danny na něm přesto nadále trvá a opakovaně se k němu vrací. Pozoruhodné je jedno ze zdůvodnění, které k tomu nyní přidává: "Jedním z hlavních impulsů pro to byl můj pohled na hlavní stranu, kde se v tuto chvíli nacházejí značně staré zprávy." Je smutné, ale bohužel nikoli překvapivé, že Danny věnuje pozornost technickému odstranění následku, místo toho, aby se věnoval příčině a tedy aby místo šoupání s daty psal nové zpráv, aby tam staré už nebyly. Jenže jak jsem ukázal nahoře to v současném složení redakce není příliš reálné... Tady je celkem jasné, co je cílem - Danny chce vytvořit nějaké agregátory, které mají sloužit k praktickému a rychlému zjišťování různých výročí. To je pro změnu Dannyho vytrvalá představa, že Wikizprávy mají převzít úlohu nejen Aktualit na Wikipedii, ale do větší či menší míry i stránek dní, jako je 2. leden. Jaký má význam přenášet je z Wikipedie na Wikizprávy (jako jediná jazyková verze), to netuším, ptejte se Dannyho.

Do diskuse se zapojil pouze Tchoř, který se zajímá o otázku, kvůli které se do mne tolik obul, tedy jaké to datum má být. Bohužel je znovu jen ukázkou toho, jak Tchoř na Wikizprávách funguje, že Danny již mezitím vytvořil tři zprávy s "datem zprávy" (tedy s datem dřívějším, než kdy byly napsány), aniž by si toho Tchoř povšimnul. Totiž, nevíme o tom, že by si toho, co dřív u mne tak kritizoval, všimnul. Přesto je to pozoruhodný rozpor mezi tím, proč jsem byl vykázán, ať si hledám svůj vlastní, jiný projekt, a tím, co Tchoř z nevšímavosti(?) toleruje Dannymu.

Poslední zmínka se týká toho, že na diskusní stránce denních přehledů taky proběhlo několik pokusů o projednání návrhů před komunitou. Ale i tam si můžeme všimnout, že Danny sice navrhl v přehledech novou sekci Věda a technika, Lenka64 a Tchoř s ní souhlasili, ale ... nic se nestalo. I jediná vědecká zpráva od mého odchodu je zařazena v sekci "Ze světa"...

Shrnutí

...nechám skutečně na každém. Nevylučuji, že to jiní lidé budou hodnotit jinak.

Co mělo být účelem tohoto textu? Pro mne bylo účelem tohoto textu vyhodnotit vývoj za poslední měsíc z mého pohledu. A konstatuji, že se nic k lepšímu nezměnilo, že nadále panují na Wikizprávách divné poměry, kdy jedním z nejdůležitějších členů je Tchoř, který k rozvoji Wikizpráv téměř nepřispívá, ale přesto bez uzardění doporučuje odchod jiným, mnohem pracovitějším redaktorům. Žádný důvod k návratu na Wikizprávy tedy zatím nevidím.

Pro ostatní to je popsat stav mýma očima, upozornit na to, kde jsou mezery. Zvu všechny, koho by Wikizprávy lákaly, aby se pokusili - zejména obsahové - mezery vyplňovat. Kde jsem se já s někým nepohodl, může kdokoli jiný jistě spolupracovat.

Komentáře

 1. Je to škoda, ale je pravda, že se s tím nedá nic dělat. Prostě někteří lidé mají fakt divné chování.

  OdpovědětSmazat
 2. V minulosti se dokonce Danny B. jednou vyjádřil tak, že já jsem překážkou tomu, aby na Wikizprávách působili noví autoři. Za první měsíc se ale nezdá, že by současná redakce byla jakkoli úspěšnější.

  Řekl bych, že Dannymu B. dělá potěšení cizí lidi kritizovat a to často i sprostě. Je známo, že Juana často zesměšňoval kvůli stavu Wikiverzity. Nic s tím stavem však nikdy neudělal. To že věci používá k týrání lidí, ale když se to hodí tak si na nich buduje své něco ukazuje historka, která se udála v Berlíně na setkání poboček:

  Seděl u stolu Juan, Danny a Anthere. Anthere a Juan se začali bavit o wv. Dannymu to nedalo a začal Juana zesměšňovat, že tam fotí různé části ledniček, čudlíky apod. Anthere ale nesouhlasila a začala to obhajovat a k čemu všemu se to hodí. Dannymu B. nedělalo problém obrátit - když viděl, že mu zesměšňováním pšenka nepokvete - začal Juana také chválit.

  OdpovědětSmazat
 3. Díky za tento report Okino. Můj názor na to proč to tak funguje znáš, tak nemusím připojovat. Připomnělo mě to ale to, že jistý stejný redaktor stojí za odchodem již min. 2 velmi aktivního redaktora. Bohužel hodnotíš-li komunitu, tak musím konstatovat, že to je komunita sfanatizovaná, jdoucí za Dannym B. Takže se nedá předpokládat, že se bude chovat racionálně.

  OdpovědětSmazat
 4. Že to říká zrovna ten, kdo má sám máslo na hlavě...

  Jak že to bylo s tím večerem v baru?

  OdpovědětSmazat
 5. Další anonym? Ještě několik podobnejch a anonymy budu mazat.

  OdpovědětSmazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

You people! – aneb rasismus ztracený v překladu

Zásada pro chování wikisprávců: Komunikovat a být otevřený

Minsk 2018 – jak by ta Evropa měla, nebo spíš mohla dopadnout?