K výzkumu vnímání národů a etnik a jeho mediální prezentaci

Sociologický ústav provedl výzkum zaměřený na vnímání národů a etnik českou veřejností. Výsledky prezentoval v této tiskové zprávě.
Jenže když se podívám na prezentaci výsledků toho průzkumu, co vidím? Na začátku nejdřív grafy průměrných hodnot jednotlivých etnik a pak dokonce(!!!) žebříček jednotlivých etnik. Na to autoři zaměřují pozornost médií.
Sociologický ústav nám tedy tento průzkum předkládá tak, jako by hlavní otázka, na kterou chce odpovědět, byla: 
Považují Češi za pracovitější Romy, nebo Rusy? 
Opravdu ale má Sociologický ústav hledat odpovědi na takové otázky? Podle mne rozhodně ne. Takové otázky pokládá sociologický bulvár, anebo bulvární sociologie, to už je jedno.
Mnohem zajímavější jsou až ty grafy, které neobsahují pouhé průměry, ale rozložení dat. Až v nich nacházíme jinou výzkumnou otázku: 
Je víc těch, kteří považují Romy za pracovité, nebo těch, kteří je považují za líné?
To už je o poněkud málo zajímavější otázka.
Skutečně zajímavá otázka je ale až ta třetí, skrytá v pozadí a s odpovědí, kterou se veřejnost vlastně od Sociologického ústavu nedozví. A ta zní:
Liší se nějak ti, kteří považují Romy za pracovité, od těch, kteří je považují za líné - a jak?
Až tady pak začíná opravdu přínosná sociologie.
Je pravda, že Sociologický ústav i takové výsledky přináší, dokonce hned v úvodu konstatuje:
[Průzkum...] Přinesl poměrně překvapivé výsledky, které dokládají, že hodnocení jiných národů a etnik nesouvisí s pohlavím, věkem ani vzděláním, jak se často předpokládá, ale je spíše výsledkem přesvědčení Čechů o vrozené nižší inteligenci některých etnik a národů a nadřazenosti některých kultur. Tyto názory jsou v ČR přítomné napříč věkovými i vzdělanostními skupinami.
Bohužel dál už se tomuto opravdu pozoruhodnému zjištění, které pro další jednoduchost nazvu skutečný objev, věnuje jeden jediný další odstavec v celé tiskové zprávě.
Není tam už žádný graf, který by ukázal, jak je rozložení stejné u lidí s různým vzděláním, věkem apod., a jak se liší u osob s různým názorem o vrozené inteligenci. Nic takového se tam čtenář nedoví a nejspíš tedy ani nebude chtít dovědět.

Jak to převzala média

Samostatnou analýzu by si opět zasloužily i titulky souvisejících zpráv, ale tentokrát se pojďme podívat na skutečný obsah zpráv.
ČTK zveřejnila o výzkumu zprávu o šesti odstavcích, která rozšiřující údaje o skutečném objevu vůbec neobsahovala. Až později je ČTK doplnila ve druhé verzi do závěru úvodního odstavce a nových posledních dvou odstavců. Kdo ví, možná si výzkumníci dokonce stěžovali, že hlavní objev, skutečný objev, ČTK ignorovala.
Další média vycházela zpravidla právě z ČTK. Týden má ČTK podle všeho doslova, ale bez skutečného objevu, iDNES taky "jen" převzal ČTKskutečný objev odsadil do samostatné kapitolky.
Eurozprávy si text přeformulovaly celý po svém a skutečný objev prezentují - a tím zdůrazňují - dokonce hned v samotném úvodu, dále ho ale nerozebírají.
Novinky ale zvolily vůbec podivný - a podle mne až nestoudný - přístup. Skutečný objev sice prezentují, ale ořezali ho bez uvedení objevných souvislostí. Z jejich textu totiž zmizela původní věta z ČTK:
Za poměrně překvapivé označili autoři průzkumu zjištění, že hodnocení jiných národů a etnik nesouvisí s pohlavím, věkem ani vzděláním, ale spíše s předsudky.
Snad jim vadilo poslední slovo, ale že k tomu přistoupili takhle, tak k tomu už asi opravdu není co dodat...
I když přece jen něco. Pravý opak totiž vidíme u Aktuálně.cz nebo Lidovek. Ty převzalo zprávu komplet a v pravém protikladu k Novinkám poslední část odsadily mezititulkem ve znění:
Předsudky ovlivňují hodnocení
respektive
Předsudky, ne vzdělání 
A možná překvapivé je, že tuto část převzal a zdůraznil na rozdíl od podbízivých Novinek dokonce i Blesk.

Hlubší pohled médií

Užuž jsem chtěl připsat: Hlubší pohled ale od nikoho nečekejte. Snad se nad tím zamyslí aspoň sociologové sami a budou si analýzu tohoto skutečného objevu šířit aspoň mezi sebou a blízkým okolím.
Ale není to úplně pravda. Za redakci Aktuálně dnes dokonce jeho šéfredaktor Jan Lipold zveřejnil ostrý komentář, který se přímo skutečnému objevu i dalším věcem, třeba potenciálním námitkám k výzkumu, věnuje. Některé z těch námitek bych měl i já - a on mi velmi trefně odpovídá.
Klobouk dolů, dobře to napsal!

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

You people! – aneb rasismus ztracený v překladu

Zásada pro chování wikisprávců: Komunikovat a být otevřený

Příběh jedné zvláštní fotografie