Zneužil jsem práva správce! Opravdu?

Prosím, nepřehlédněte prosbu na konci tohoto blogu. Děkuji.
Ano, podle všeho jsem se na Wikizprávách pohyboval na samé hraně zneužití práv správce. K situaci došlo tak, že jsem se stal terčem nových a nových nepravdivých tvrzení, kterými Lenka64 očerňovala mou mnoho měsíců vykonávanou práci na Wikizprávách. Když Lenka64 nebyla svá tvrzení schopná doložit, nijak neustoupila, naopak přidala ještě osobní útok, který už se netýkal mé práce na Wikizprávách, ba dokonce Wikizpráv vůbec, ale byl pouze jen urážlivým vyjádřením vůči mé osobě. Tak probíhá hodně diskusí s Lenkou64.
Pokus tento osobní útok tzv. refaktorizovat (skrýt) Lenka64 opakovaně vracela, až výslovně porušila z Wikipedie známou zásadu tří revertů. Za to jsem ji (a pak i sebe, což skutečně může být za hranou zneužití správcovského nástroje, ale právě proto jsem to udělal, aby bylo jasné, že chci měřit stejně na obě strany) zablokoval.
Za to vše (a za výroky pronesené ve vyhrocené diskusi) nyní ta samá Lenka64 žádá o to, abych byl zbaven správcovských práv. Ne, že by mi na nich záleželo (viz níž). Tady už ale nejde o správcovská práva, nástroj, který využiju jednou za uherský rok na projektu, na kterém zatím nemám zájem pokračovat, tady jde o princip.

Možný vývoj

Existuje několik možných řešení. Za pozitivní bych považoval otevřené zamítnutí žádosti a potvrzení, že jsem byl v právu (a že chování Lenky64 bylo a nadále je škodlivé). Za velmi pozitivní, ale velmi nepravděpodobné bych považoval, kdyby minikomunita Wikizpráv zabránila (podobně jako to udělal arbitrážní výbor na Wikipedii) Lence64 podobné útoky do budoucna dělat. To by dokonce pro mne byl signál zvážit, zda se na Wikizprávy nemám vrátit. Pravděpodobně bych to ale udělal pouze na základě dotazu přímo na Wikizprávách, protože vím, že třeba další ze správců Tchoř mou tamní účast za přínosnou tak úplně nevidí - a po tamních zkušenostech si opravdu nemyslím, že ani pro mne, ani pro ně není vhodné, abych se tam vnucoval.
Za méně pozitivní pro mne, ale stále ještě pozitivní pro Wikizprávy, bych považoval, kdyby se komunita desysopem odmítla zabývat, a místo toho to využila jako podnět k pročištění vzduchu, probrání se z letargie, zahájení diskuse o tom, jak Wikizprávy rozšiřovat místo utlumovat, a hlavně k návratu k práci na projektu. Naposledy tam někdo z editorů jakkoli zasáhl do zprávy 7. prosince(!) a naposledy tam vznikla nová zpráva 26. listopadu, ano, skutečně před více než dvěma měsíci.
O tom, jak se od desíti k pěti vyvíjejí Wikizprávy po mém odchodu, který byl vyvolán podobnou situací jako nyní, kdy Lenka64 stupňovala své osobní útoky vůči mně a nikdo se mě nezastal, jsem psal tady.
Za negativní bych pochopitelně považoval, kdyby došlo k semknutí se tamní komunity za jednáním Lenky64 a k odebrání mých správcovských práv. V tu chvíli bych skutečně dostal pocit, že současné Wikizprávy jsou odsouzeny k zániku.

Kuriózní okolnost

Zvláštností je, že jsem již dřív - podle zásady, kterou tam mezitím přijali - mohl o práva správce přijít a počítal jsem s tím. Kdo nepoužije půl roku správcovské nástroje, může jich být zbaven. To u mne platilo už v listopadu a mne skutečně od května nenapadlo, že ta správcovská práva ještě někdy použiji. Jenže v tamním poklidu si toho nikdo nevšiml a práva mi zůstala až do současnosti. Bohužel?

Výzva

Případná diskuse na Wikizprávách bude velmi podstatnou pro vyjasnění, jak (ne)funguje tamní komunita. Proto prosím všechny, kteří nepatří mezi stálé přispěvatele Wikizpráv. Dejte jim prosím prostor, ať tento nijak ideální, ale přece jen impuls k probuzení, využijí sami a ukážou všem ostatním, jak na tom jsou.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

You people! – aneb rasismus ztracený v překladu

Zásada pro chování wikisprávců: Komunikovat a být otevřený

Příběh jedné zvláštní fotografie