Pravice začíná vládnout: Její reformy dopadnou na lidi s nižšími příjmy a mladé rodiny

Z vyjednávacích týmů ODS, TOP 09 a VV vypadly první náměty toho, jak bude jejich koalice vládnout. Jde mimo jiné o návrh podoby důchodové reformy a návrh na zavedení školného. Co nás čeká v oblasti zdravotnictví, to se zatím můžeme jen dohadovat.

Předem připomenu, že nejsem ekonom a že tedy některé mé úvahy mohou být chybné a v takovém případě budu rád za opravy. Domnívám se přesto, že daleko od pravdy nebudu... Spíš se budu mýlit z toho důvodu, že některé informace dosud nevyšly navenek dostatečně podrobně.

Pokud jde o školné, tak jeho tzv. "odložená" podoba povede k dalšímu zadlužení mladých lidí na počátku životní dráhy, kdy by měli zakládat rodiny. Těžko odhadovat, jaký to může mít demografický dopad (neodloží mládež kvůli dalším dluhům ještě víc zakládání rodin?). Ani sociálně a ekonomicky to samozřejmě nemusí představovat automaticky problém, ale víme všichni, že situace se zadlužením domácností se v České republice stále zhoršuje.

Návrh důchodové reformy mi plně dokazuje, že důchodové problematice opravdu nerozumím. Opravdu mi nepřijde na rozum, proč v případě nedostatku financí na důchody se má snížit pojistné. (Zejména tváří v tvář informaci, která se jeví být impulsem pro reformu: "V roce 2050 by třetinu peněz vyplácených na důchody nekrylo pojistné."... po snížení míry pojistného to snad bude lepší???)

Kompenzací tomuto snížení má tedy být zvýšení snížené sazby DPH na 19 procent (ze současných 10 procent a někdejších pěti procent). Znamená to tedy, že se náklady na základní potřeby (potraviny, služby) zvýší zhruba o desetinu. Je všeobecně známo, že podíl takových základních potřeb u osob s nižšími příjmy je výrazně vyšší než u lidí, kteří si mohou dovolit i "luxus" (ohodnocený základní sazbou DPH nebo případně dokonce daní spotřební).

Zruší se také vdovecké a vdovské důchody. Že taková úprava dopadne např. na ženy v domácnosti, které navzdory emancipaci mužů-otců stále tvoří poměrně významnou část populace, je rovněž zjevné.

Připomenu rovněž, že krajní pravice (TOP 09) uvažuje o zmrazení výše důchodů na rok 2011, přestože skokové zvýšení DPH zjevně povede nejen k udržení, ale i k růstu inflace.

Mezitím už také pravicoví experti dospěli k názoru, že nejen kvůli důchodům, ale také kvůli schodkovému rozpočtu bude třeba zvýšit daně. I v této souvislosti se ale mluví jedině o DPH, nikoli o dani z příjmu, natož o návratu po celém světě běžného progresivního zdanění, které by mohlo zátěž poměrnou zátěž představovanou zvýšením DPH rozložit rovnoměrně i na vrstvy lidí s vyššími příjmy.

Začínám mít obavy o to, že s takovou nerovnovážnou politikou brzy nastane zejména v oblastech s nízkou průměrnou mzdou a vysokou nezaměstnaností k výraznému narušení sociálního smíru.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

You people! – aneb rasismus ztracený v překladu

Zásada pro chování wikisprávců: Komunikovat a být otevřený

Příběh jedné zvláštní fotografie