Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z ledna 27, 2013

Článek pro Álu

Jakou že mám náladu? Vylepšenou agentem P.

Víte, o co jde?

No přece o Agenta P. :-)

P.S. Stačí, Álo? ;-)

Experience from English Wikinews II

(published in Czech as Zkušenosti z anglických Wikizpráv II, on January 29, 2013)

The day before Yesterday I wrote a blog here about my news story on English Wikinews. After two days I have to add: It did not go well. The story probably won't be published ever as a regular news story.Adding to the original Czech blog: I have later started the difficult procedure described later, so maybe the story will be published someday in the end...

I was confronted with the complicated system of English Wikinews that I had already described. In practice, the system is even more complicated and more malfunctional as it looked like in theory and from the first sight.

Waiting for the official review did not took several hours, like I thought, it took three days (and everyone probably knows what three days mean in news reporting). After three days I have received comments from the reviewer, that included request for new sources, for adding a part about Czech president powers - and especially for…

Experience from English Wikinews

(published in Czech as Zkušenosti z anglických Wikizpráv, on January 27, 2013)

I have written a news story about Czech presidential election on English Wikinews. It is my sixth story on English Wikinews (in almost five years, which means I am not a regular contributor there). My experience with English Wikinews is however more and more unconvincing.

English Wikinews obtained a status of media aggregated into Google News. It meant Wikinews had to start an official review system. Who writes a story, marks it with the review template and waits for an approval from the experienced author. The review comprises content, language and formal copyediting. The story is not published unless it has passed a successful review process.

Of course, this is a good concept, although it does not fully correspond to the original standard of Wikipedia "what I edit, immediately occurs on wiki". It has to be mentioned that flagged revisions (a similar, but less complicated system) are already on …

Zkušenosti z anglických Wikizpráv II

Předevčírem jsem tu napsal blog o tom, jak se vedlo mnou založené zprávě na anglických Wikizprávách. Po dvou dnech musím dodat, že to s ním dopadlo špatně. Článek nejspíš nikdy nebude zveřejněn jako řádná zpráva.

Narazil jsem totiž na již popsaný složitý systém anglických Wikizpráv. V praxi je ale ještě komplikovanější a nezvládnutější, než to vypadalo v teorii a na první pohled.

Čekání na oficiální revizi článku netrvalo několik hodin, jak jsem si myslel, ale celé tři dny (každému je asi jasné, co znamenají tři dny ve zpravodajství). Po třech dnech jsem se dočkal komentářů od editora, které zahrnovaly požadavek na doplnění mnoha zdrojů, na doplnění části o pravomocích českého prezidenta - a zejména na aktualizování, protože uplynulo tolik času. Uznávám, že určitá část požadavků byla na místě a že jejich splnění by vedlo k vylepšení článku. Taky uznávám, že editor si s tím dal hodně práce.

K prvnímu požadavku se vrátím za chvíli. Druhý požadavek chápu, byť je jeho zpracování pro člově…

Zkušenosti z anglických Wikizpráv

Napsal jsem na anglických Wikizprávách zprávu o zvolení prezidenta České republiky (mimochodem, české Wikizprávy tu zprávu stále ještě nemají). Je to už šestá zpráva, kterou jsem tam napsal (za téměř pět let, takže žádný častý přispěvatel tam rozhodně nejsem). Moje zkušenosti s anglickými Wikizprávami jsou ale stále rozpačitější.

Anglické Wikizprávy mají status média, které je agregováno do Google News. K tomu musely zavést systém oficiálních revizí. Kdo napíše zprávu, označí ji šablonou "review" a čeká, až ji nějaký delší dobu vyzkoušený redaktor Wikizpráv prověří po obsahové, jazykové i formální stránce, schválí a tím je zpráva publikována.

To je samozřejmě dobrý koncept, byť poněkud neodpovídá původnímu standardu Wikipedie "co odedituji, okamžitě se projeví na wiki". Je třeba dodat, že prověřování editací už mají (méně formální cestou) zavedené i některé jazykové mutace Wikipedie, například Wikipedie v ruštině, němčině, polštině, maďarštině a vlastně už i v angl…