Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z března 27, 2016

Sebevědomá zahraniční politika mezi spojenci a Hradem

Zatímco Praha vítá (anebo nevítá - podle každého chuti) čínského prezidenta, ten český mezitím známým vyjádřením zpochybnil naše vazby na NATO a Evropskou unii.Všichni úzce vnímají souvislost vyjádření a Číny, ale jen okrajově si - a jen někteří lidé - povšimli, že události jsou v těsném souběhu s výročím zahájení operace Spojenecká síla.24. března 1999 NATO zahájilo bez mandátu OSN bombardování Jugoslávie. Na rozdíl od prezidenta Václava Havla, který operaci vždy hájil a podporoval, tehdejší česká vláda patřila k těm nemnoha, které se k akci stavěly rezervovaně, byť ji formálně podpořily. Já o oprávněnosti této operace – a zejména o způsobu jejího provedení – dodnes pochybuji a spory o to přetrvávají i v české i zahraniční veřejnosti.Právě vzpomínka na tyto události a na tehdejší pocity ve mně budí i nyní rozporuplnou reakci na Zemanovo vyjádření, ačkoli ani jeho, ani můj názor na bombardování Jugoslávie se od té doby nijak zvlášť nezměnily.Podle tehdejších zkušeností bych tedy měl n…