Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosince 13, 2015

K výzkumu vnímání národů a etnik a jeho mediální prezentaci

Sociologický ústav provedl výzkum zaměřený na vnímání národů a etnik českou veřejností. Výsledky prezentoval v této tiskové zprávě. Jenže když se podívám na prezentaci výsledků toho průzkumu, co vidím? Na začátku nejdřív grafy průměrných hodnot jednotlivých etnik a pak dokonce(!!!) žebříček jednotlivých etnik. Na to autoři zaměřují pozornost médií. Sociologický ústav nám tedy tento průzkum předkládá tak, jako by hlavní otázka, na kterou chce odpovědět, byla:  Považují Češi za pracovitější Romy, nebo Rusy?  Opravdu ale má Sociologický ústav hledat odpovědi na takové otázky? Podle mne rozhodně ne. Takové otázky pokládá sociologický bulvár, anebo bulvární sociologie, to už je jedno. Mnohem zajímavější jsou až ty grafy, které neobsahují pouhé průměry, ale rozložení dat. Až v nich nacházíme jinou výzkumnou otázku:  Je víc těch, kteří považují Romy za pracovité, nebo těch, kteří je považují za líné? To už je o poněkud málo zajímavější otázka. Skutečně zajímavá otázka je ale až ta třetí, skry…