Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z června 28, 2009

Jak je to s nemakačenky, na které pracují voliči pravice

Rozpočtová situace je dlouhodobě napjatá. Již od pravicových vlád máme rozpočty schodkové, od optimistických (či populistických?) kroků Paroubkovy vlády rozpočet výrazně schodkový, s čímž ale ani Topolánkova chatrná pravicová vláda nic podstatného neudělala a ani nejnovější návrh rozpočtu Fischerovy úřednické vlády nepřináší nic nového.

Jedinou podstatnou související reformou, na kterou si při svém menším zájmu o politiku pamatuji, bylo zavedení jednotné sazby daně z příjmu, které vedlo k citelnému poklesu na příjmové straně rozpočtu. Sociální demokracie nyní navrhuje, aby byla navrácena - podobně jako v naprosté většině jiných evropských zemí - progresivní sazba daně z příjmu. Tento návrh vzbudil hysterické reakce pravice, která protestuje proti tomu, že by měla ze svých vysokých příjmů živit levicové voliče - "nemakačenky".

Kdo jsou tedy ti nemakačenkové, na které chudáci voliči pravice přispívají tím nesnesitelně vysokým podílem svých příjmů? Největší část příjmů státního r…