Wikipedie: otevřenost a zodpovědnost

Nedávná myšlenka vyslovená spoluzakladatelem Wikipedie Jimbem Walesem v diskusi na Wikiverzitě:
„Be careful about valuing 'openness' above quality and the achievement of serious goals. Take a look at how badly trolls can upset and ruin a culture. I absolutely support openness - in a framework of quality and thoughtfulness.“

Čili česky:
„Buďte opatrní, když dáváte větší hodnotu otevřenosti nad kvalitou a dosažením vážných cílů. Všimněte si, jak vážně mohou trollové poškodit kulturu. Zcela podporuji otevřenost - v rámci kvality a ohleduplnosti.“

...a má pravdu.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Sportovci roku: Citová, Kellnerová, Odstrčil s Bohak...

Síň slávy: Zeman, Verner, Neumann, Večeřa...

„MHD zdarma“ víc do hloubky